TIETOSUOJASELOSTE


KIVIJÄRVEN RAKENNUSPALVELU OY PUULIITERI. FI VERKKOSIVUJEN REKISTERISELOSTE


Tämä on yrityksen Kivijärven Rakennuspalvelu oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.01.2021


REKISTERINPITÄJÄ

 

Kivijärven Rakennuspalvelu Oy
Lukkarinkalliontie  3
43800 Kivijärvi

 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVAN YHTEYSTIEDOT

 

Timo Manninen
Puhelin +358 50 3237866
Sähköposti: timo@puuliiterit.fi

 

REKISTERIN NIMI


Kivijärven Rakennuspalvelun asiakasrekisteri

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE


Henkilö on tilannut/ostanut Kivijärven Rakennuspalvelun tuotteita. 

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS


Rekisterin käyttötarkoitus on Kivijärven Rakennuspalvelun asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten  käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT


Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

    Henkilön etu- ja sukunimi (vaihtoehtoisesti tilaaja yritys)
    Yrityksen y-tunnus
    Sähköpostiosoite
    Postiosoite
    Puhelinnumero
    Tiedot käsitellyistä tilauksista
    Postin ja Matkahuollon seurantatiedot

 

REKISTERIN SUOJAUS JA TIETOTURVA

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

TIETOJEN LUOVUTUS

 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

 

TARKASTUSOIKEUS

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).